Kuligowska, K. (2020) „Język w czasach zarazy. O wpływie pandemii na system leksykalny języka polskiego i rosyjskiego”, Acta Polono-Ruthenica, 3(XXV), s. 109–126. doi: 10.31648/apr.5893.