NDiaye, I. A. (2020) „ZASADY DRUKU”, Acta Polono-Ruthenica, 3(XXV). Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/6132 (Udostępniono: 23 maj 2022).