[1]
J. Olechno-Wasiluk, „Multimedialny słownik lingworealioznawczy – nowe narzędzie w lingwokulturologii stosowanej”, apr, t. 2, nr XXII, s. 79–88, paź. 2018.