[1]
M. Kurianowicz, „Początki drukowanej Biblii słowiańskiej na terenie Rusi Moskiewskiej”, apr, t. 1, nr XVII, s. 27–35, grudz. 2012.