[1]
O. Suchodolska-Nowak, „Koncept miłości w paremiologii słowiańskiej (na materiale języka: ukraińskiego, rosyjskiego, polskiego)”, apr, t. 1, nr XVII, s. 129–137, grudz. 2012.