[1]
J. Getka, „„Posłav spekulatora, czyli kata” – ekwiwalenty leksykalne w ukraińskim wariancie „prostej mowy” XVIII wieku (na materiale «Nauk parafialnych» Juliana Dobryłowskiego, Poczajów 1794)”, apr, t. 1, nr XVII, s. 217–233, grudz. 2012.