[1]
T. Kołodyńska, „Korelacja dźwięczności/bezdźwięczności w systemie konsonantycznym ukraińskich gwar nadsańskich”, apr, t. 1, nr XVII, s. 235–241, grudz. 2012.