Czetyrba-Piszczako, M. „Ukraińskie Frazeologizmy W Polskim przekładzie Piotra Kuprysia Eneidy Iwana Kotlarewskiego”. Acta Polono-Ruthenica, t. 3, nr XXII, październik 2018, s. 109-21, doi:10.31648/apr.1252.