Witczak, P. „Z dziejów Emigracji Rosyjskiej W Polsce – Publicystyka Michaiła Arcybaszewa”. Acta Polono-Ruthenica, t. 2, nr XXII, październik 2018, s. 37-47, doi:10.31648/apr.1323.