Olechno-Wasiluk, J. „Multimedialny słownik Lingworealioznawczy – Nowe narzędzie W Lingwokulturologii Stosowanej”. Acta Polono-Ruthenica, t. 2, nr XXII, październik 2018, s. 79-88, doi:10.31648/apr.1326.