Borys, I. „Percepcja Przyrody W Sonecie Stepy akermańskie Adama Mickiewicza I Jego przekładach Na język Rosyjski”. Acta Polono-Ruthenica, t. 2, nr XXII, październik 2018, s. 91-101, doi:10.31648/apr.1327.