Tołkaczewski, F. „Okazjonalizmy Wasilija Szukszyna W przekładzie Na język Polski”. Acta Polono-Ruthenica, t. 2, nr XXII, październik 2018, s. 135-46, doi:10.31648/apr.1331.