Witczak, P. „Proza Niny Berberowej Lat 20.-30. XX Wieku W kontekście Wielkiej Emigracji Rosyjskiej”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XVIII, październik 2018, s. 137-45, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1671.