Kramar, R. „Strategie władz Wobec Ustnej twórczości Ludowej W Okresie Stalinowskim (na materiałach ukraińskich)”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XX, październik 2018, s. 55-65, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1713.