Popiel-Machnicki, W. „Obraz współczesnej Polski W Refleksji Literackiej Wiktora Jerofiejewa”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XX, październik 2018, s. 113-20, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1720.