Mordań, M. „Czy Nadawane współcześnie «stare» Imiona prawosławne Zawsze Są Zamierzonym Przejawem Powrotu Do Tradycji?”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XIX, październik 2018, s. 51-65, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1773.