Pluskota, T. „Nazwy zawodów Oraz Stanowisk świeckich I kościelnych W Toponimach dzierżawczych Na Dawnych Kresach południowo-Wschodnich W Wiekach XVI-XIX”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XIX, październik 2018, s. 65-75, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1804.