Rudyk, A. „Rosyjskie Odpowiedniki przekładowe Polskiego Predykatywu Trzeba”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XIX, październik 2018, s. 78-87, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1866.