Grącka, M. „Myśl Narodnicka a Polski Ruch niepodległościowy. Powstanie Styczniowe W Prozie Nikołaja N. Złatowratskiego”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XIX, październik 2018, s. 161-74, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1872.