Kaźmierczyk, Z. „Wschodnia świadomość zła według Miłosza”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XXI, październik 2018, s. 175-83, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1873.