Ksenicz, A. „Jerzy Harasymowicz - Poeta Pogranicza”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XIX, październik 2018, s. 185-93, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1874.