Mocarz-Kleindienst, M. „Inność Kulturowa W reportażach Ryszarda Kapuścińskiego I Ich Rosyjskich przekładach”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XIX, październik 2018, s. 217-24, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1877.