NDiaye, I. A. „Koncept śmierć W Poezji Emigracyjnej Nadieżdy Teffi”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XIX, październik 2018, s. 225-3, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1878.