Stryjakowska, A. „Wschód Porwany? Obraz westernizującej Się Polski W Eseistyce Wiktora Jerofiejewa I Andrzeja Stasiuka”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XIX, październik 2018, s. 269-7, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1882.