Kościołek, A. „Obraz Rosji mikołajowskiej W Pamiętnikach św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XIX, październik 2018, s. 71-85, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1957.