Mazurek, H. „Konfrontacje Rosyjsko-Polskie W Dramatach Gabrieli Zapolskiej”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XIX, październik 2018, s. 111-8, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1995.