Kwiatkowska, T. „Gramatyczna Kategoria Rodzaju Dla zapożyczeń W języku Polskim I Rosyjskim: Paralele I różnice”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XIX, październik 2018, s. 217-29, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2004.