Kurianowicz, M. „Początki Drukowanej Biblii słowiańskiej Na Terenie Rusi Moskiewskiej”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XVII, grudzień 2012, s. 27-35, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2258.