Savelova, L. „Językowy Portret północnego chłopa W Prozie Mariusza Wilka”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XVII, grudzień 2012, s. 93-102, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2264.