Suchodolska-Nowak, O. „Koncept miłości W Paremiologii słowiańskiej (na Materiale języka: Ukraińskiego, Rosyjskiego, Polskiego)”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XVII, grudzień 2012, s. 129-37, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2267.