Olechno-Wasiluk, J. „Aksjologiczny Obraz Kobiety Na Podstawie Paremii Rosyjskich”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XVII, grudzień 2012, s. 159-65, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2270.