Maximovitch, E. „Biblizmy We współczesnej Rosyjskiej Publicystyce”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XVII, grudzień 2012, s. 167-78, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2271.