Getka, J. „„Posłav Spekulatora, Czyli kata” – Ekwiwalenty Leksykalne W ukraińskim Wariancie „prostej mowy” XVIII Wieku (na Materiale «Nauk parafialnych» Juliana Dobryłowskiego, Poczajów 1794)”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XVII, grudzień 2012, s. 217-33, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2275.