Kołodyńska, T. „Korelacja dźwięczności/Bezdźwięczności W Systemie Konsonantycznym ukraińskich Gwar nadsańskich”. Acta Polono-Ruthenica, t. 1, nr XVII, grudzień 2012, s. 235-41, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2276.