Sitkiewicz, G., i J. Darda-Gramatyka. „Dzieci I Ryby głosu Nie mają? O kształtowaniu Kompetencji społecznych I językowych W Procesie Nauczania języka Rosyjskiego”. Acta Polono-Ruthenica, t. 3, nr XXIII, wrzesień 2018, s. 71-88, doi:10.31648/apr.2824.