Rudyk, A. „Leksykalne wykładniki Wybranych Emocji Negatywnych W rosyjskojęzycznej Wersji Utworu Katarzyny Grocholi Upoważnienie Do szczęścia”. Acta Polono-Ruthenica, t. 3, nr XXIII, wrzesień 2018, s. 109-18, doi:10.31648/apr.2831.