Olechno-Wasiluk, Joanna. „Multimedialny słownik Lingworealioznawczy – Nowe narzędzie W Lingwokulturologii Stosowanej”. Acta Polono-Ruthenica 2, no. XXII (październik 7, 2018): 79–88. Udostępniono luty 23, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1326.