Borys, Iwona. „Percepcja Przyrody W Sonecie Stepy akermańskie Adama Mickiewicza I Jego przekładach Na język Rosyjski”. Acta Polono-Ruthenica 2, no. XXII (październik 7, 2018): 91–101. Udostępniono listopad 28, 2023. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1327.