Tołkaczewski, Filip. „Okazjonalizmy Wasilija Szukszyna W przekładzie Na język Polski”. Acta Polono-Ruthenica 2, no. XXII (październik 7, 2018): 135–146. Udostępniono marzec 28, 2023. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1331.