1.
Bahanova A, Kilevaya L. Вербализация каритивной семантики в русском и польском экономическом дискурсе. apr [Internet]. 30 grudzień 2016 [cytowane 8 sierpień 2022];1(XIX):7-15. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1760