(1)
Piepiora, Z.; Stadnicki, P. ANTROPOGENICZNE UWARUNKOWANIA POWODZI BŁYSKAWICZNYCH W GMINIE MIEJSKO-WIEJSKIEJ OLSZYNA. ASPAL 2018, 17, 157-168.