(1)
Zalewska, K. PROBLEMATYKA ROSZCZEŃ O ZWROT NAKŁADÓW NA NIERUCHOMOŚĆ. ASPAL 2018, 17, 195-205.