(1)
Demichev, A. A.; Iliukhina, V. A.; Safronova, E. V. Land Law Principles in the Post-Soviet States. ASPAL 2021, 20.