Biegańska, J., Kwiatkowski, M., & Rejs, E. (2018). KSZTAŁTOWANIE INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W KONTEKŚCIE REALIZACJI ZASAD POLITYKI SPÓJNOŚCI UE NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 17(2), 109–118. https://doi.org/10.31648/aspal.344