Chrobak, K., & Kryczka, P. (2018). WPŁYW WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ URBANISTYCZNYCH NA DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNĄ TERENÓW ZIELENI – PRZYKŁAD WROCŁAWSKIEGO OŁBINA. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 17(2), 131–142. https://doi.org/10.31648/aspal.346