Biegańska, Jadwiga, Michał Kwiatkowski, and Ewelina Rejs. 2018. “KSZTAŁTOWANIE INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W KONTEKŚCIE REALIZACJI ZASAD POLITYKI SPÓJNOŚCI UE NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17 (2):109-18. https://doi.org/10.31648/aspal.344.