Chrobak, Katarzyna, and Piotr Kryczka. 2018. “WPŁYW WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ URBANISTYCZNYCH NA DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNĄ TERENÓW ZIELENI – PRZYKŁAD WROCŁAWSKIEGO OŁBINA”. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17 (2):131-42. https://doi.org/10.31648/aspal.346.