Biegańska, J., Kwiatkowski, M. and Rejs, E. (2018) “KSZTAŁTOWANIE INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W KONTEKŚCIE REALIZACJI ZASAD POLITYKI SPÓJNOŚCI UE NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”, Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 17(2), pp. 109–118. doi: 10.31648/aspal.344.