Chrobak, K. and Kryczka, P. (2018) “WPŁYW WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ URBANISTYCZNYCH NA DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNĄ TERENÓW ZIELENI – PRZYKŁAD WROCŁAWSKIEGO OŁBINA”, Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 17(2), pp. 131–142. doi: 10.31648/aspal.346.