[1]
J. Biegańska, M. Kwiatkowski, and E. Rejs, “KSZTAŁTOWANIE INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W KONTEKŚCIE REALIZACJI ZASAD POLITYKI SPÓJNOŚCI UE NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”, ASPAL, vol. 17, no. 2, pp. 109–118, Aug. 2018.